Cтандартын төсөлд санал авч байна.

Cтандартын төсөлд санал авч байна.

    Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах  стандартын төсөлд санал авч байна. 

Йимд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2019 оны 09 дүгээр сарын .. өдрийн дотор саналаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал (утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com)-д ирүүлнэ үү.

Линк шинэчлэгдсэн огноо 2019.07.25

Код

Нэр

1

MNS ..............:2019

ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ Барьж байгуулах нөхцөл Норм ба шаардлагууд

 

2

MNS-IEC-62305-2

MNS-IEC-60214-2

АЯНГЫН ЭСРЭГ ХАМГААЛАЛТ-БҮЛЭГ 2 ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

ХҮЧДЭЛ ТОХИРУУЛАГЧ-2 ДУГААР ХЭСЭГ:АШИГЛАЛТЫН УДИРДАМЖ

 

Холбоо барих

Стандарт, норм нормативын эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр

Утас/ факс: 976-77103344

И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn