Cтандартын төсөлд санал авч байна.

Cтандартын төсөлд санал авч байна.

    Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ээс орчуулсан Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан, шүүмж, редакц хийгдсэн дараах  стандартын төсөлд санал авч байна.

Иймд дараах стандартын төсөлтэй танилцан 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн дотор саналаа Эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал (утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com)-д ирүүлнэ үү.

№                 Код                                                                             Нэр                                   
1  MNS IEC 60137 :2019 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60137(6).docx
2 MNS IEC 60183:2019 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60183.docx
3 MNS IEC 60214-1:2019 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60214-1.docx
4 MNS IEC 60273 http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60273%20(2).docx

 

Холбоо барих

Стандарт, норм нормативын эрдэм шинжилгээний ажилтан С.Насанжаргал утас 99078667, цахим хаяг: amordk95@gmail.com

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Х.Чингүнжавын гудамж, ЭХЭЗХүрээлэнгийн байр

Утас/ факс: 976-77103344

И-мэйл: info@meei.energy.gov.mn