Хамтран ажиллахыг урьж байна

Хамтран ажиллахыг урьж байна.
Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах стандартуудад редакц хийж хамтран ажиллах сонирхол бүхий доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженер, техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.
Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

 

1. MNS IEC 60076-10:2020 - Дуу чимээний түвшнийг тооцоолох - http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060076-10(1).docx -154 хуудас

2. MNS IEC 60034-16-2:2020 - Синхрон машины өдөөлтийн систем  http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060034-16-2%20%7Bed1_0%7D(1).docx - 68 хуудас

3. MNS IEC/IEEE 60225-118-1:2020 - Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж. 118-1-р хэсэг: Цахилгаан эрчим хүчний системд зориулсан синхрофазор – Хэмжил- http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060255-118-1.docx  - 178 хуудас 

4. MNS IEC 61326-1:2020 - Лабораторийн хэрэглээний ба хэмжил, хяналтын цахилгаан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл – Цахилгаан соронзон нийцэлд тавигдах шаардлага -  http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/61326.docx  - 44 хуудас

 

 

 

 

 

 

 

 

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг:  moisambaa@yahoo.com  s.nasaa@meei.energy.gov.mn
Холбоо барих утас: 77102266, 99179745