Зураг төслийн томоохон ажлууд


     1. Замын-Үүдийн Эдийн Засгийн Чөлөөт Бүсийн 110/10 кВ-ын “Замын-Үүд” дэд станцын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл.

     2. “Улаанбаатар-7-р хороолол”-ын 2 хэлхээт 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын “7-р хороолол” дэд станцын ажлын зураг төсөл.

     3. “7-р хороолол Телевиз хороолол” 2 хэлхээт 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын “Телевиз хороолол” дэд станцын ажлын зураг төсөл.

     4. 110/10 кВ-ын “Буянт-Ухаа” дэд станц,110 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл.


     5. 220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станц, 220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл.

     6. 220/22 кВ-ын “Цагаан суварга” дэд станцын зураг төсөл.

     7. Салхит уул Салхин паркийн 35 кВ-ын кабель шугам, 110/35 кВ-ын дэд станцын ажлын зураг төсөл.

     8. УБ хот. ХУД-ийн 4-р хороонд байрлах “Шинэ Яармаг” орон сууцны хорооллын гадна цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын кабель шугамын ажлын зураг төсөл.

     9. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд баригдах “Клин Энержи Азиа” ХХК-ийн салхин цахилгаан станцыг ТЭХС-д холбох төслийн хүрээнд 110/35/10 кВ-ын “Тавантолгой” дэд станцын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл.

     10. Завхан аймгийн Улиастай сумын 110/35/10 кВ-ын дэд станцын трансформаторын хүчин чадлын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл.

     11. 80, 100, 160, 200 ортой хүүхдийн дотуур байрны нэг маягийн зураг.

     12. Сумын төвийн 3 МВт, 4 МВт, 6МВт хүчин чадалтай халаалтын зуухны нэг маягийн зураг.