Манай харилцагч байгууллагууд


Эрчим Хүчний Яам

Эрчим Хүчний Яамны харьяа Эрчим Хүчний Стратеги бодлого Төлөвлөлтын газар

Эрчим Хүчний Яамны Хөрөнгө Оруулалтын Хэлтэс

Эрчим Хүчний Яамны Бодлогын Хэрэгжилтийг Зохицуулах Газар

Эрчим Хүчний Хөгжлийн төв

Диспетчерийн Үндэсний Төв

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ХК

Барилгын Хөгжлийн Төв

Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам

Эдийн Засгийн Хөгжлийн Яам

Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам

Барилга, Хот Байгуулалтын Яам

Монгол Улсын Сангийн Яам

Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуйн Яам

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны Барилга Захиалагчийн Ажлын Алба

“Монголын Алт” Корпораци (МАК) ХХК

Эрчим Хүчний Барилга Угсралтын Трест ХК

Цахилгаан дамжуулах Үндэсний Сүлжээ ТӨХК

“Алтай Трест” ХХК

“Эрчим Инженеринг” ХХК

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар

Худалдаа Хөгжлийн Банк

Татварын Ерөнхий Газар

Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим

Шинжлэх Ухаан Технологийн Сан

Улаанбаатар Хотын Захирагчийн Ажлын Алба

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газар

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газар

Нийслэлийн Нийгмийн Даатгалын Газар

 

 


Гадаад хамтын ажиллагаа


ЭХЭЗХүрээлэн нь ОХУ-ын Сельэнергопроект, Энергосетьпроект, Санкт-Петрбург, Сибирийн эрчим хүчний институт, ЭНИН, ВНИЙКТЭЛ г.м инститүүдтэй эрчим хүчний хэтийн хөгжлийн схем, ТЭЗҮ, төсөл, хөтөлбөр, зураг төсөл боловсруулах, мэргэжилтэн бэлтгэх, сургалт семинар, эрдэм шинжилгээний онол-практикийн хурал, зөвлгөөн зохион байгуулах чиглэлээр олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байсан бөгөөд сүүлийн үед БНХАУ, БНСУ, Япон зэрэг улсын дараах эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай өргөн хүрээтэй хамтран ажиллаж эхлээд байна.

 

Korean Energy Economics Institute

 

 

Korea Gas Safety Corporation

 

Korea Electric Power Corporation

Hyundai Heavy Industries

 

Asia holding Co.,Ltd

 

The Institute of Energy Economics, Japan - IEEJ

 

Electric Power Planning & Engineering Institute Co., Ltd

 

 

International Gas Union

 

СибЭнергоГруп