Хамтран ажиллахыг урьж байна

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу дараах стандартуудад редакц хийж, хамтран ажиллах сонирхол бүхий доктор, зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд, техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.                               

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг

1.  MNS IEC 60099-8 “Хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд. Хэсэг 8: 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан дамжуулах ба түгээх агаарын шугамд зориулсан цуваа холбогдсон ил оч үүсгэх завсар бүхий металлын ислэн хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд (ИОХХШБХ)”

                  http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060099-8%20(3)(1).docx

2.  MNS IEC 61850-90-12 “Эрчим хүчний үйлдвэрийн автоматжуулалтын мэдээлэл холбооны сүлжээ болон систем. Бүлэг 90-12: Өргөн хүрээний сүлжээ байгуулах заавар”

                   http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC61850-90-12_mn%20(3).docx

3.  MNS IEC 60045-1:2020 “Уурын турбин. 1 дүгээр хэсэг: Зориулалт, тодорхойлолт”

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/60045-1-0915%20zasav_%20(2)(1).docx

4.  MNS IEC 60060-2 “Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 2 дугаар хэсэг: Хэмжлийн систем”

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-2%20%7Bed3_0%7D%20(2)(2).docx

5.  MNS IEC 60060-3 “Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 3 дугаар хэсэг: Ажлын талбайд хийх туршилтын тодорхойлолт болон шаардлага”

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2060060-3%20%7Bed1_0%7D%20(2)(1).docx

6.  MNS IEEE Std C37.118.2 “Эрчим хүчний системийн өгөгдөл, мэдээллүүдийг синхрон дамжуулах IEEE-ийн стандарт”

                    http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEEE%2037_118_2%20(2)(1).docx

7.  MNS IEC 61850-90-5 “Цахилгаан хангамжийн автоматжуулалтын холбооны сүлжээ ба систем – 90-5-р хэсэг: IEEE C37.118-ийн дагуу синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг ашиглах”

                     http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/61850-90-5%20%D1%8D%D1%86%D1%81%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20(2)(2).docx

8.  MNS IEC 61850-90-3 “Холбооны сүлжээ ба цахилгаан хангамжийн автоматжуулалтын системүүд – Хэсэг 90-3: Нөхцөл байдлын хяналт, шинжилгээнд IEC 61850-ыг ашиглах”

                   -Редакц хийхээр сонирхож байгаа зөвлөх, мэргэшсэн инженерүүд доорх мэйлээр холбоо барина уу.

9.  MNS IEC 61970-301 “Эрчим хүчний менежментийн системийн хэрэглээний програмын интерфейс (ЭХМС-ХПИ). 301-р хэсэг. Мэдээлэлийн ерөнхий загвар (МЕЗ)-ын суурь”

                      http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/IEC%20Standard%20Translated_1-200_Under%20edition%20(1).docx

Иймд дээрх стандартын төсөлтэй танилцан 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: tungalag@meei.energy.gov.mn, s.nasaa@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266