Зураг төслийн томоохон ажлууд


 • Улаанбаатар хотын Яармагийн гүүрний ойролцоо баригдах Шинэ Яармаг хорооллын гадна цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл
 • Дорноговь аймгийн 110/35/10 кВ-ын “Сайншанд” дэд станцад 10 кВ-ын компенсатор суурилуулах зураг төсөл
 • “ЭХЭЗХ” ТӨҮГ-ын оффисын барилгын гадна цахилгаан хангамжийн 6 кВ-ын кабель шугам, 6/0.4 кВ-ын дэд өртөөний зураг төсөл
 • Өмнөговь аймгийн 110/35/10 кВ-ын “Тавантолгой” дэд станцын ИХБ - 110 кВ-ын шугамын 2 ячейкийн өргөтгөлийн зураг төсөл
 • Завхан аймгийн 110/35/10 кВ-ын “Улиастай” дэд станцын трансформаторын хүчин чадлын өргөтгөлийн зураг төсөл
 • “Эрчим төсөл” ХХК-ны захиалгаар 220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станцын ИХБ-110 кВ-ыг шугамын 2 ячейкаар өргөтгөх зураг төслийн ажил.
 • MCEL” ХХК-ны захиалгаар 220/110/35 кВ-ын “Эрдэнэт” дэд станцын ИХБ-110 кВ-ыг шугамын 2 ячейкаар өргөтгөх зураг төслийн ажил.
 • “Нью прогресс” ХХК-ны захиалгаар Ховд аймгийн Хөшөөтийн уурхайгаас Үенч сум хүртлэх 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцуудын өргөтгөлийн барилга угсралтын зураг төслийн ажил.
 • “УБЦТС” ХК-ийн захиалгаар Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд хийгдэх УБЦТС-ний “Багц-3”, “Багц-4”, “Багц-5”-аар ажлуудын зураг төслийн ажил
 • Дэлхийн банкны төслөөр хийгдэх 10 МВт-ын нарны цахилгаан станцыг ЭХС-д холбох төслийн хүрээнд 110/35/10 кВ-ын “Мянгад” дэд станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын урьдчилсан төсөв боловсруулахтай холбоотойгоор тоног төхөөрөмж болон материалын нэгдсэн түүврийг боловсруулж гаргав.
 • Ховд аймгийн Мянгад сумын нутагт баригдах 10 МВт-ийн нарны цахилгаан станцыг  110/35/6 кВ-ын “Мянгад” дэд станцтай холбохтой уялдуулан тус дэд станцын хүчин чадлын 2х25000 КВА шинэчлэлт, өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл
 •  “Да хот” ХХК-ийн захиалгаар “Нийслэлийн гэр хорооллын цахилгаан шугам сүлжээ, дэд станцыг өргөтгөж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө буюу 20000 айл өрхийг 4.0 кВт чадалтай цахилгаан халаагуураар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх ажил”-ын “Багц-26” буюу УБ хотын СХД 21-р хороо 361-н гарамын зүүн  тал орчмын айл  өрхүүдийн цахилгаан хангамжийн 10 кВ,  0.4 кВ-ын ЦДАШ, дэд өртөөний зураг төсөл
 •  “ЦДҮС” ТӨХК-ийн захиалгаар Дорноговь аймгийн Алтан-ширээ сумын нутагт баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн цахилгаан хангамжийн 110 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын зураг төсөл
 • “Ричвелл” ХХК-ийн захиалгаар “УБ хотын агаарын орчны бохирдол бууруулах ажлын хүрээнд 20000 айлыг цахилгаанаар халаах техникийн боломжийг бүрдүүлэх” төслийн хүрээнд  хийгдэх Хүчит шонхор захын орчимд баригдах 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/10 кВ-ын дэд станцын ажлын зураг төсөл
 •  “Нью Эрхэм” ХХК-ийн захиалгаар хийгдэх Увс аймгийн Давст сумын төвийн болон Хандгайт багийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах 10, 0.4 кВ-ын ЦДАШ, дэд өртөөний ажлын зураг төсөл
 • Иргэн Т.Дэнсмаагийн захиалгаар УБ хотын ЧД-ийн 19-р хороо Гүнтийн зусланд байрлах зуслангийн сууцны гадна цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын ЦДШ, дэд өртөөний зураг төсөл
 • “ПУМА” ХХК-ийн захиалгаар УБ хотын ХУД-ийн 4-р хороо Виви Сити орон сууцны хотхоны зүүн урд талд байрлах “ПУМА” ХХК-ийн үйлчилгээтэй орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн 10 кВ-ын кабель шугам, 10/0,4 кВ-ын 2х1000 кВА хаалттай дэд өртөөний зураг төсөл
 • Ховд аймгийн Дуут сумын 35/10 кВ-ын “Дуут” дэд станцын 35 кВ-ын таслуур болон трансформаторын реле хамгаалалт, автоматик, хэмжүүрийг шинэчлэх ажлын зураг төсөл
 • Увс аймгийн “Чадан-Улаангом”-ын чиглэлийн 220 кВ-ын овортой 110 кВ-ын С-458 ЦДАШ, “Улаангом-Өмнөговь”-ын 110 кВ-ын ЦДАШ-ын шаардлагатай хэсгүүдийн тулгууруудыг хүчитгэх, солих ажлын зураг төсөл

 • Улаанбаатар хот 330 кВ-ын овортой “Улаанбаатар-Мандалговь” ЦДАШ-ыг залгах боломжийг бүрдүүлэхэд 220/110/35 кВ-ын “Сонгино” дэд станцын 35 кВ-ын шинд 2х20 МВАр-ын хүчин чадал бүхий реактор суурилуулах ажлын зураг төсөл

 • 220/110/35 кВ-ын “Оюутолгой” дэд станцыг “Оюутолгой” ХХК-ийн 220/35 кВ-ын дэд станцтай 220 кВ-ын 7.34 км, 35 кВ-ын 3.6 км урттай шугамаар холбох, 220/110/35 кВ-ын “Оюутолгой” дэд станцын 35 кВ-ын ИХБ-ын өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл

 • Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын цахилгаан хангамжийн 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станцын ажлын зураг төсөл