Засгийн Газрын тогтоолМОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ                                   Дугаар 360 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ