2017/5/25 Эрчим Хүчний Эдийн Засгийн Хүрээлэн 2014 он

2017/6/09 "Development of cooperation between KEEI and MEEI" 2017.6.8-ны TV5 өдрийн мэдээ

2017/11/23 "Шинжлэх ухаан технологи инноваци 2017" үзэсгэлэнгийн "Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн"-н захирлын мэндчилгээ

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Сэргээгдэх эрчим хүчний зөөврийн эх үүсвэр" төсөл "Сэргээгдэх эрчим хүчний ЗИЛ131" - UBS телевизийн бэлтгэсэн 2018 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн нэвтрүүлэг