1. ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АЖИЛТНЫ ОРОН ТООНЫ НОРМАТИВ /Татах/

2. ЦАХИЛГААН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЖИШСЭН НЭГЖ /Татах/