Эрдмийн зөвлөл


Байгууллагын дүрмийн хүрээнд тус байгууллагын үндсэн чиг үүрэг болох салбарын хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чиглэлийг тогтоож, түүний онол, аргазүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж, санал, дүгнэлт гаргах, эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөх стандарт, норм, дүрэм зэрэг бичиг баримтыг хүлээн авч хэлэлцэх, боловсруулсан баримт бичигт редакци болон шүүмж хийх, хүрээлэн дээр хийгдэж байгаа судалгааны ажлуудыг сайжруулах, хүний  нөөцийг   чадавхижуулах    зорилгоор   арга

зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр хамтран ажиллах зорилготой.

Манай эрдмийн зөвлөл нь салбарын нэр хүндтэй эрдэмтэдээс бүрддэг. Зөвлөл нь дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. Зөвлөлийн даргаар М.Түмэнжаргал, нарийн бичгийн даргаар Ч.Улам-Оргил, гишүүдээр М.Бум-Аюуш, О.Намжил, Ж.Цэен-Ойдов, Ж.Доржпүрэв, Б.Очиржав, Д.Санчин, Ц.Өнөрмаа, Х.Ханд-Иш, Ж,Гэрэл, Б.Оюунсувд, Б.Бат-Эрдэнэ, П.Товуудорж, Р.Батмөнх.