Эрдмийн зөвлөл


         Хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөл нь хүрээлэнгийн дүрмийн хүрээнд тус байгууллагын үндсэн чиг үүрэг болох салбарын хөгжлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чиглэлийг тогтоож, түүний онол арга зүйн түвшин, ач холбогдол, үр дүнг хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргах, эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөх стандарт, норм дүрэм зэрэг бичиг баримтыг хүлээн авч хэлэлцэх, боловсруулсан баримт бичигт редакци болон шүүмж хийх, хүрээлэн дээр хийгдэж байгаа судалгааны ажлуудыг сайжруулах, хүний нөөцийг чадавхижуулах зорилгоор арга зүйн зөвлөгөө өгөх гэрээгээр хамтран ажиллах зорилго бүхий хүрээлэнгийн захирлын дэргэдэх зөвлөл юм.

       Эрдмийн зөвлөл нь нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд гишүүдийн 80 хувь нь доктор зэрэг, цолтой салбарын тэргүүлэх эрдэмтдээс бүрдэж байна.

 

                                                 ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

Овог нэр

Эрхэлж буй ажил

Эрдмийн зэрэг, цол

Үндсэн мэргэжил, судалгааны чиглэл

Зөвлөлийн дарга

М. Түмэнжаргал

ЭХЭЗХ-ийн захирал

Магистр

Цахилгааны инженер, СЭХ

Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Р.Энхтүвшин

ЭХЭЗХ-ийн ЭНБД

Магистр

Сэргээгдэх эрчим хүчний инженер

Гишүүд:

Ч.Улам-Оргил

ШУТИС-ийн ЭХС-ийн багш

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер, СЭХ, эдийн засагч

А.Тлейхан

ЭХЗХ-ны дарга

Доктор (Ph.D)

Дулааны инженер, үйлдвэрийн эдийн засагч

О.Намжил

Улаанбаатар их сургуулийн багш

Доктор (Ph.D)

Үйлдвэрийн механик инженер

Ж.Цэен-Ойдов

ЭХС-ийн профессор

Доктор (Ph.D)

Дулааны инженер

Ж.Доржпүрэв

Зөвлөх инженер, ЭХ-ний аудитор

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер

Б.Очиржав

Эгийн голын УЦС-ын зөвлөх

Доктор (Ph.D)

Усны инженер

Д.Санчин

Зөвлөх инженер, ЭХ-ний аудитор

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер, СЭХ

Ц.Өнөрмаа

ДҮТ-ийн горим төлөвлөлт, тооцооны албаны дарга

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер

Х.Ханд-Иш

Зөвлөх инженер, ЭХ-ний аудитор

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер

Ж.Гэрэл

ЭХЯ-ны мэргэжилтэн

Доктор (Ph.D)

Дулааны инженер

Б.Оюунсувд

ЭХС-ийн дэд профессор

Доктор (Ph.D)

Дулааны инженер

Б.Бат-Эрдэнэ

ЭХС-ийн ЭНБД

Доктор (Ph.D)

Цахилгааны инженер

П.Товуудорж

Зөвлөх инженер

Докторант

Цахилгааны инженер

Р.Батмөнх

ЭХЭЗХ-ийн ЭХБС секторын ахлах

Докторант

Дулааны инженер