Эрчим Хүчний Эдийн Засгийн Хүрээлэн нь 1959 оноос хойш 58 жилийн арвин их түүхтэй өнөр өтгөн байгууллага билээ. 
Дэлгэрэнгүй