Аудитын ажлууд

  • “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ний эрчим хүчний хэрэглээнд иж бүрэн аудитын ажил хийгдсэн.
  • “Багануур дулааны станц” ХК-ний эрчим хүчний хэрэглээнд иж бүрэн аудитын ажил хийгдсэн.
  • Монголросцветмет” ХХК-ний Бор-Өндөр уулын баяжуулах үйлдвэрийн эрчим хүчний хэрэглээнд иж бүрэн аудитын ажил хийгдэж байна.
  • “Улаанбаатар БҮК” ХК-ний эрчим хүчний хэрэглээнд эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх ажил хийгдсэн.
  • “Дулаан шарын гол” ТӨХК-ний эрчим хүчний хэрэглээнд эрчим хүчний иж бүрэн аудитын ажил хийгдсэн.
  • Сэлэнгэ-Энерго” ОНӨААТҮГ-ын эрчим хүчний хэрэглээнд хийх эрчим хүчний хэмнэлтийн аудитын ажил хийгдэж байна.

ЭХЭЗХүрээлэнгийн АУДИТ-ын баг "Амгалан Дулааны Цахилгаан Станц" ТӨХК-д
 

Дулаан хэмжилтийн төхөөрөмжийн зураг