Төрийн өмчиийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2018 оны тодотголоор батлагдсан "ЭХЭЗХ" ТӨҮГ-ын 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө