Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн нь “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого” (2015-2030), “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018-2023)” болон Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан стратегийн ач холбогдол бүхий бүтээн байгуулалтын хэд хэдэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг Эрчим хүчний яам болон салбарын байгууллагуудын захиалгаар 2020 онд боловсруулан баталгаажуулаад байна. Үүнд:

  • Улаанбаатар хотын зүүн бүсэд 600 мянган тонн/жил хүчин чадалтай сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах ТЭЗҮ. 2020 он.

 

 

 

 

 

 

                    Танилцуулга татах

  • Таван толгойн 450 МВт хүчин чадалтай цахилгаан станцын ТЭЗҮ. 2020 он. 

                    Танилцуулга татах

  • Хэнтий аймгийн Батноров сумын Бэрх тосгоны дулааны станцын ТЭЗҮ.

                    Танилцуулга татах