Стандартын төсөлд редакц хийлгэнэ

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулсан дараах стандартад редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер болон техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.  Санал ирүүлэхдээ доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер, орчуулагчийн үнэмлэхийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана уу.                              

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг.

1.MNS ISO 50049: 202x “Улс, бүс нутаг болон хотын түвшинд эрчим хүчний үр ашиг болон эрчим хүчний зарцуулалтын өөрчлөлтийг тооцох арга”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2050049.docx


2.MNS IEC 62933-1:202x “Цахилгаан эрчим хүчний хуримтлуурын систем (ЦЭХХ) 1-р хэсэг: Тайлбар толь”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20IEC%2062933-1.docx

 

Дээрх стандартын төслүүдтэй танилцан, 2023 оны 07 дугаар сарын 5-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266