Стандартын төсөлд санал авна

Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнгийн "Стандарт норм, нормативын хэлтэс"-ийн Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулан редакц хийлгүүлсэн дараах гурван стандартын төсөлд санал авч байна.                           

1.MNS ISO 50046:2023 “Эрчим хүчний хэмнэлтийг таамаглах ерөнхий арга”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2050046%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%202023_10_13.docx

2.MNS ISO 50049:2023 Улс, бүс нутаг болон хотын түвшинд эрчим хүчний үр ашиг болон эрчим хүчний зарцуулалтын өөрчлөлтийг тооцоолох арга

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20ISO%2050049%20-%20edited%2C%202023_09%2C01(1).docx

3.MNS IEC 62933-1:2023 Цахилгаан эрчим хүч хуримтлуулах систем (ЦЭХХ) 1-р хэсэг: Тайлбар толь

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_MNS_IEC_62933_1_%D0%A6%D0%AD%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_2023_10_13.docx

 

Дээрх стандартын төслүүдтэй танилцан, 2023 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266