Стандартын төсөлд редакц хийлгэнэ

Эрчим хүчний салбарын стандарт, норм нормативын баримт бичиг боловсруулах ажлын төлөвлөгөөний дагуу орчуулсан дараах стандартад редакц хийж, хамтран ажиллахыг сонирхож буй доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер болон техникийн ажилтнууд доорх цахим хаягаар холбогдоно уу.  Санал ирүүлэхдээ доктор, зөвлөх болон мэргэшсэн инженер, орчуулагчийн үнэмлэхийг нотлох баримт бичгийг хавсаргана уу.                              

Редакц хийлгэх 1 хуудасны үнэ - 4700 төгрөг.

1.MNS EN 1434-1:2023 “Дулааны эрчим хүчний тоолуур – 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага”

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20EN%201434-1%2C%20Tungalag.docx


2.MNS EN 1434-2:2023 Дулааны эрчим хүчний тоолуур – 2-р хэсэг: Бүтцэд тавих шаардлага

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20EN%201434-2%20-Tungalag.docx

 

3.MNS EN 1434-3:202x Дулааны тоолуур – 3-р хэсэг: Өгөгдөл солилцоо болон интерфейс

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20EN%201434-3.docx


4.MNS EN 1434-4:202x Дулааны эрчим хүчний тоолуур – 4-р хэсэг: Загварыг батлах туршилт

http://meei.energy.gov.mn/uploads/userfiles/files/MNS%20EN%201434-4.docx

 

Дээрх стандартын төслүүдтэй танилцан, 2023 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрөөс өмнө саналаа ирүүлнэ үү. 

Цахим хаяг: amarjargal@meei.energy.gov.mn; tungalag@meei.energy.gov.mn

Холбоо барих утас: 77102266